הפרויקט: בית שותפות I המקום: אכזיב I השטח: 800 מ"ר I המזמין: מועצה אזורית מטה אשר - הסוכנות היהודית 

ברקאי ויקטור אדריכל

 חצב 26 כפר ורדים, ת.ד. 791, מיקוד 25147  |  טל'. 04-9573913  |  פקס. 04-9573899  |  נייד. 052-8879009 | מייל. office@barkayarch.co.il

 04-9573913  | 052-8879009 | office@barkayarch.co.il

 

הפעל נגישות