הפרויקט: מרחב ההעשרה ופנאי – רמת הדסה l הפרויקט: מרחב ההעשרה ופנאי | המקום: קרית טבעון l השטח: כ- 300 מ"ר l המזמין: עמיגור ניהול נכסים

ברקאי ויקטור אדריכל

 חצב 26 כפר ורדים, ת.ד. 791, מיקוד 25147  |  טל'. 04-9573913  |  פקס. 04-9573899  |  נייד. 052-8879009 | מייל. office@barkayarch.co.il

 04-9573913  | 052-8879009 | office@barkayarch.co.il

 

הפעל נגישות