הפרויקט: שיקום שכונות l הפרויקט: שיקום מבני מגורים | המקום: קצרין - נהריה – קרית ים - חיפה – נתניה – תל אביב – בר שבע l השטח: כ- 30 מבנים – כ- 900 יח" l המזמין: משרד השיכון

ברקאי ויקטור אדריכל

 חצב 26 כפר ורדים, ת.ד. 791, מיקוד 25147  |  טל'. 04-9573913  |  פקס. 04-9573899  |  נייד. 052-8879009 | מייל. office@barkayarch.co.il

 04-9573913  | 052-8879009 | office@barkayarch.co.il

 

הפעל נגישות