הפרויקט: שכונת מגורים – כפר חרוב l הפרויקט: שכונת מגורים ופיתוח שטח | המקום: כפר חרוב l השטח: כ- 20,000 מ"ר l המזמין: קיבוץ כפר חרוב

ברקאי ויקטור אדריכל

 חצב 26 כפר ורדים, ת.ד. 791, מיקוד 25147  |  טל'. 04-9573913  |  פקס. 04-9573899  |  נייד. 052-8879009 | מייל. office@barkayarch.co.il

 04-9573913  | 052-8879009 | office@barkayarch.co.il

 

הפעל נגישות