אודות
הפרויקט

בית דוידוביץ כברי

שם הפרוייקט

מגורים

קטגוריה

קיבוץ כברי

מיקום

כ-190 מ"ר

שטח

משפחת דוידוביץ

מזמין

שנה