אודות
הפרויקט

מועדון נתיב השיירה

שם הפרוייקט

חינוך/ציבורי

קטגוריה

נתיב השיירה

מיקום

כ-250 מ"ר

שטח

מועצה אזורית מטה אשר

מזמין

שנה