אודות
הפרויקט

מרכז ספורט רמת הדסה

שם הפרוייקט

חינוך/ציבורי

קטגוריה

קריית טבעון

מיקום

שטח

עמיגור ניהול נכסים וכפר הנוער רמת הדסה

מזמין

שנה