אודות
הפרויקט

ספריה ביס גוונים

שם הפרוייקט

חינוך

קטגוריה

מיקום

כ-150 מ"ר

שטח

מועצה אזורית מטה אשר

מזמין

שנה