אודות
הפרויקט

רצף חופי כנרת

שם הפרוייקט

ציבורי

קטגוריה

חופי צינברי, ברניקי ושקמים

מיקום

כ-4,000 מ"ר

שטח

רשות ניקוז כנרת

מזמין

שנה