אודות
הפרויקט

תחרות ביס מתחם נאמן

שם הפרוייקט

חינוך

קטגוריה

מיקום

שטח

מועצה אזורית מטה אשר

מזמין

שנה